smsariaمدرسه ضیائیه یزد هتل کاروان یزد معروف به << زندان اسکندر >> که در خیابان امام، در محله فهادان و در مجاورت بقعه دوازده امام قرار دارد از آثار<< مولاناضیاءالّدین حسین رضی >> پسر << شرف الّدین علی یزدی >> است که در سال 631 ق. آن را بنیان نهاد و بنای هتل کاروان یزد آن در سال 705ق. توسط هتل خوان دوحد یزد پسرانش به اتمام رسید شبستان مدرسه دارای محراب است و در اطراف مدرسه رواق هایی ساخته شده است. در حیاط این مدرسه چاهی با قطر حدود ۲ متر وجود دارد که به فضایی سرداب مانند هتل کاروان یزد با عمق حدود ۵ متر منتهی می شود. کف سرداب حوضی قدیمی وجود دارد که از جمله آثار به جای مانده هتل خوان دوحد یزد از بنای اولیه ساختمان است . معماری مدرسه ی ضیائیه را می توان از خصوصیات عصر مغولی قلمداد کرد. در این بنا هیچ گونه تزیینات کاشی کاری به چشم نمی خورد و تنها آثار بر جای مانده آن خشت خام بوده که این بنا را تاکنون بر پا نگاه داشته است.


آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله مطالب اینترنتی frectalrang پادگان جوادنیا قزوین #خاطرات خدمت سربازی آموزشی mahdiehborji مجله اینترنتی پویش projmatlab گودزیـــلای لــمـ ــیده بر ذهـن doostaneh پروانه